Offshore společnosti

 • Skotsko je součástí Spojeného království, jedním z předních světových finančních a obchodních center a důležitou jurisdikcí pro mezinárodní daňové plánování. Spojené království je ve světě známé jako jurisdikce se standardní úrovní zdanění, ale zároveň skotské právo poskytuje možnost registrovat a využívat společnosti s nulovou sazbou daně – L.P. (Omezené partnerství).
 • Společnost L.P – partnerství s alespoň dvěma zakladateli; se registruje podáním registračních formulářů (formulář LP 5) u skotského obchodního rejstříku.
 • Scottish Partnerships L.P. se zahraničními zakladateli, kteří nepodnikají v UK a nepobírají příjmy na jejím území, zde zdanění nepodléhají. Podle britského daňového práva L.P. není v této zemi považován za samostatný předmět zdanění a daně ze zisku obdrženého L.P. musí platit její zakladatelé („Partneři“) v místě jejich bydliště, v poměru podle jejich zájmů v L.P.
 • Například skotská společnost L.P., která má jako zakladatele jednu společnost z jurisdikce Belize a jednu společnost BVI a pobírá své příjmy pouze mimo Spojené království, nebude v této zemi zdaněna a zakladatelé v zemích jejich založení budou platit daně, pokud to předepisují zákony konkrétní země.

Soubor zakládajících dokumentů Limited Partnership (Skotsko, Velká Británie) obsahuje:

 • Registrační osvědčení (Certificate of Incorporation).
 • Zakládací listina / zakladatelská listina (vzájemná smlouva a obecná provozní ustanovení).
 • Zápis ze schůze zakladatelů (Zápis z první schůze funkcionářů), o jmenování funkcionářů společnosti.
  (Kopie všech výše uvedených dokumentů jsou apostilovány ve Spojeném království).
 • Dvě generální plné moci (generální plná moc); jeden z nich je certifikován Apostille.
 • Nominee Service Agreement (Dohoda o řízení společnosti Nominee Officers a odškodnění Nominees).
 • Podílové listy (podílové listy).
 • Razítko společnosti.

Společnosti je také poskytována firemní podpora po dobu jednoho roku, tj. v ceně jsou zahrnuty následující služby:

 • sídlo ve Skotsku – placené na jeden rok.
 • placení státních daní.
 • nominee služba – placená na jeden rok.
Náklady společnosti 1000 EUR, včetně registračního řízení, sídla společnosti, apostilovaného balíku zakládajících dokumentů, včetně generální plné moci.
Náklady na roční údržbu společnosti 1.000 EUR / rok – včetně sídla společnosti, vystavení generální plné moci na aktuální rok. Dodatečně je hrazeno sestavení finanční zprávy, jejíž cena je stanovena v závislosti na její složitosti.