Ready made společnosti

Pro účely daňového plánování je Skotsko atraktivní díky zvláštní formě obchodní organizace – Scottish Limited Partnership (SLP). Při splnění řady jednoduchých podmínek je takové partnerství zcela osvobozeno od zdanění. Důstojnost Skotska umožňuje využít partnerství SLP jako alternativu k tradičním offshore společnostem při obchodování se státy, které prosazují agresivní anti-offshore politiku.

Pokud chcete své jméno, jsme připraveni zaregistrovat společnost s názvem společnosti, který jste navrhli.